Over ons
Sinds 1 april 2020 is stichting De Biezenburcht verder gegaan onder de naam Hart voor Zeewolde.

Visie en missie

Stichting Hart voor Zeewolde vindt mensen belangrijk. Wij willen ons inzetten voor mensen die zich in een isolement bevinden en daarom eenzaam zijn. Wij willen van betekenis zijn door mensen met elkaar in contact te brengen en te zorgen dat deze mensen een sociaal netwerk om zich heen krijgen. Dit doen wij in samenwerking met diverse andere partijen binnen het sociale domein in de gemeente Zeewolde.

Samenwerking

Wij werken samen met de gemeente Zeewolde. De gemeente Zeewolde ondersteunt financieel het project JobHulpMaatje en verder hebben wij periodiek overleg met de Gemeente Zeewolde over de voortgang van het project JobHulpMaatje en mogelijke nieuwe initiatieven die van belang zijn voor de gemeente. Een andere belangrijke partner is de Flevomeer Bibliotheek. Het inloopspreekuur houden wij 2 maal per week in de Bibliotheek. Ook de jobgroups doen wij in de Bibliotheek.

Het IDPZ (Interkerkelijk Diaconaal Platform Zeewolde) vergadert een aantal keren per jaar met een aantal sociale partners in Zeewolde zoals de voedselbank. De Stichting Hart voor Zeewolde is daar ook altijd bij aanwezig om te besprken wat de ontwikkelingen en de noden zijn die de anderen het IDPZ ziet.

Vanuit JobHulpMaatje hebben we regelmatig contact met het MDF (Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland) met betrekking tot het uitwisselen van gegevens en expertises.

Thema eenzaamheid

Uit cijfers van de GGD Flevoland blijkt dat 10% van de jeugdigen zich ernstig eenzaam voelt. Een veel groter percentage kent zo nu en dan gevoelens van eenzaamheid. De verwachting is dat het aantal jeugdigen in eenzaamheid toeneemt de komende jaren. Van de jongeren in Zeewolde heeft 4% een matig risico op eenzaamheid. In Flevoland heeft 8% een matig tot hoog risico op eenzaamheid. Zelfs met veel mensen in de buurt kunnen jongeren zich eenzaam voelen. Bijvoorbeeld doordat ze het gevoel hebben dat anderen niet om hen geven of omdat ze zich niet verbonden voelen met anderen.  

Een derde van de volwassen inwoners boven de 18 jaar uit Zeewolde voelt zich wel eens eenzaam. Van de volwassenen voelt vijf procent en van de senioren voelt zes procent zich ernstig eenzaam. Drie procent van de volwassenen en senioren voelt zich zeer ernstig eenzaam. Zeewolde wijkt hiermee niet af van het Flevolands en Nederlands gemiddelde. Er is meer sociale eenzaamheid dan emotionele eenzaamheid Van de volwassenen geeft 40% aan sociaal eenzaam te zijn. Ongeveer de helft van de senioren uit Zeewolde is sociaal eenzaam

Kom en help mee!
Lijkt het jou ook mooi om je medemens te helpen? Meld je aan om als maatje actief te worden bij JobHulpMaatje.
Een mooi maatschappelijk initiatief wat o.a. in Zeewolde al veel mensen op weg heeft mogen helpen.  
contact