Doneren

Financieel

Wij zijn volledig afhankelijk van subsidies en giften. Stichting Hart voor Zeewolde is de nieuwe naam voor Stichting De Biezenburcht die is opgericht in 2013 opgericht onder KvK-nummer 59210117 en is een ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Giften aan ANBI’s zijn fiscaal aftrekbaar. IBAN NL48 RBRB 0850 5270 82 tnv Stichting Hart voor Zeewolde, Zeewolde

Voor het sociaal jaarverslag 2019, klik hier
klik hier

Stichting Hart voor Zeewolde heeft de ANBI status, wat betekent dat?

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Om aangewezen te worden als ANBI moet een instelling aan een aantal voorwaarden voldoen. En dat doet Hart voor Zeewolde.

Belangrijk voor onze doelstellingen, want dat betekent dat een gift aan deze stichting voor de belasting aftrekbaar is. Mooi meegenomen toch?

Hoe kun je een gift geven?
Wij zouden het geweldig vinden als je helpt onze droom waar te maken. Jouw gift is welkom op
IBAN NL48  RBRB 0850 5270 82 ten name van Stichting Hart voor Zeewolde, Zeewolde.
Ons RSIN nummer: 8533.69.070

Alvast dank! Jouw bijdrage maakt lokaal een verschil!

Kom en help mee!
Lijkt het jou ook mooi om je medemens te helpen? Meld je aan om als maatje actief te worden bij JobHulpMaatje.
Een mooi maatschappelijk initiatief wat o.a. in Zeewolde al veel mensen op weg heeft mogen helpen.  
contact